Na ako dlho sa dojednáva poistenie elektrokolobežky?

Poistenie sa dojednáva na dobu 12 mesiacov. Po uplynutí tejto doby budete automaticky vyzvaný, či chcete poistenie predĺžiť, navýšiť poistnú sumu a podobne.

Kde všade platí poistenie elektrokolobežky?

Poistenie je platné pre udalosti vzniknuté na území celej Európy.

Aká je výška spoluúčasti?

Výšku spoluúčasti si zvolíte vy pri uzatváraní poistenia. Spoluúčasť je od 10 do 30%. Čím vyššiu spoluúčasť si zvolíte, tým výhodnejšia je výsledná poistná suma.

Môžem si poistiť aj staršiu elektrokolobežku?

Áno, na veku vôbec nezáleží. Môžete si poistiť novo zakúpenú kolobežku ale napr. aj vašu 5-ročnú kolobežku. Neriešime žiadne opotrebenie kolobežky alebo jej vek, poistenie si uzatvárate na konkrétnu sumu, ktorú si zvolíte sami!

Musím navštíviť vašu predajňu a vykonať fyzickú kontrolu pred poistením?

Nie, poistenie zvládnete online aj z pohodlia vášho domova. Podľa inštrukcií nám zašlete fotografie kolobežky a jej sériové číslo.

Ak spadnem na kolobežke, budú mi preplatené všetky škody?

Áno. Poistenie kryje všetky škody spôsobené pádom alebo haváriou. Nezáleží na tom, či boli škody spôsobené vašou alebo cuzdou vinou, takže aj keď len nešťastne spadnete a zničíte si rôzne časti kolobežky, servis a náhradné diely budú preplatené v plnej výške.

Budú mi preplaptené aj defekty alebo opotrebenie brzdových doštičiek?

Nie. Diely poškodené bežnou prevádzkou kolobežky niesú predmetom poistenia.

Sú poistené aj osobné veci alebo príslušenstvo proti škodám?

Áno, v poistení proti škodám sú zahrnuté aj vaše osobné veci ako napr. hodinky na ruke, mobil vo vrecku, alebo aj príslušenstvo na kolobežke ako externé svetlo, kamera a podobne. Poistenie osobných vecí a príslušenstva je do max. výšky 400 eur.

Je poistený aj vandalizmus?

Áno, vandalizmus a ním spôsobené škody na kolobežke a príslušenstve sú predmetom poistenia.

Aká suma mi bude preplatená v prípade odcudzenia kolobežky? Započítava sa jej opotrebenie alebo vek?

Poistenie sa dojednáva na konkrétnu sumu. Ak si zvolíte, že si vašu kolobežku ceníte napr. na 800 eur, uzavriete si poistenie na túto sumu.  V prípade krádeže vám bude preplatená celá poistná suma ponížená o vašu zvolenú spoluúčasť. Nezáleží pritom na tom, aký vek alebo aké opotrebenie kolobežka má.

Budú mi preplatené peniaze v prípade krádeže elektrokolobežky, ktorú som nechal nachvíľu na chodníku pred obchodom?

Áno, poistenie proti krádeži sa vzťahuje na lúpeže z uzavretých priestorov ale aj z vonkajších priestranstiev. Podmienkou je aby bola kolobežka uzamknutá o pevnú časť v priestranstve (napr. uzamknutie o stojan na bicykle, uzamknutie o zábradlie, o stĺp a podobne).

Je poistené príslušenstvo na kolobežke prodi krádeži?

Nie, príslušenstvo na kolobežke ako batoh, držiak a podobne nie je predmetom poistenia. 

Aké sú výluky z poistenia proti krádeži?

Z poistenia sú vylúčené prípady, kedy vnútorný priestor, z ktorého bola kolobežka odcudzená, nebol uzamknutý, alebo v prípade ak nebola kolobežka uzamknutá o pevný predmet vo vonkajších priestoroch. Z poistenia sú vylúčené všetky udalosti krádeže na voľných priestranstvách v čase od 22:00 do 6:00 (aj v prípade uzamknutia kolobežky o pevný predmet).

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nám neváhajte zavolať alebo napísať na náš kontaktný email

+421 949 000 949

info@amperservis.sk